Smernica o pomernom zastúpení žien (známa ako 40%)

Autor: Stanislav Trnovec | 6.12.2012 o 9:32 | (upravené 6.12.2012 o 18:07) Karma článku: 6,83 | Prečítané:  422x

Média priniesli informáciu, že Európska komisia schválila návrh na novú legislatívu. Cieľom návrhu je v podstatnej miere zvýšiť počet žien vo vrcholových orgánoch spoločností v celej EÚ stanovením minimálneho cieľa, ktorým je 40 % účasť nedostatočne zastúpeného pohlavia medzi nevýkonnými riadiacimi pracovníkmi spoločností kótovaných na burze a požiadavky, aby spoločnosti, ktoré majú nižší podiel nedostatočne zastúpeného pohlavia medzi nevýkonnými riadiacimi pracovníkmi, zaviedli v záujme dosiahnutia tohto cieľa vopred určené, jasné, neutrálne formulované a jednoznačné kritériá výberového procesu na tieto pozície. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a  rodiny Slovenskej republiky pripravuje stanovisko k novej legislatíve, ktorú niektoré krajiny prijali, niektoré ju striktne odmietajú. Tu je stanovisko Klubu mnohodetných rodín

 

Jedenásť členských štátov EÚ (Belgicko, Francúzsko, Taliansko, Holandsko, Španielsko, Portugalsko, Dánsko, Fínsko, Grécko, Rakúsko a Slovinsko) zaviedlo právne nástroje na šírenie rodovej rovnosti vo vrcholových orgánoch spoločností. V ôsmich z týchto 11 krajín sa právne predpisy vzťahujú na verejné podniky. No v  ďalších 11 krajinách EÚ neexistujú v tejto oblasti žiadne samoregulačné opatrenia ani právne predpisy.

Nejednotný právny prístup údajne nesie so sebou riziko, že sa obmedzí fungovanie európskeho jednotného trhu. Dôvodom má byť skutočnosť, že odlišné právo obchodných spoločností a sankcie za nedodržiavanie rodovej rovnosti môžu spôsobiť podnikom komplikácie a dokonca môžu mať odrádzajúci účinok na cezhraničné investície spoločností.

Je zaujímavé, aké argumenty sa používajú na presadenie týchto opatrení, dokonca aj také, ktoré môžu znížiť konkurencie schopnosť voči podnikom,  ktoré nepochádzajú z EÚ, a teda nie sú viazané týmito „dobrovoľne“ prijímanými opatreniami.

Trpkú príchuť má práve táto argumentácia v dobe, keď predošlý ale aj tento Európsky parlament odmietol prijať odporúčanie ohľadom ochrany tehotných a dojčiacich žien (DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Council Directive 92/85/EEC on the introduction of measures to encourage improvements in the safety and health at work of pregnant workers and workers who have recently given birth or are breastfeeding a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Council Directive 92/85/EEC on the introduction of measures to encourage improvements in the safety and health at work of pregnant workers and workers who have recently given birth or are breastfeeding ) a nie je schopný prijať účinné riešenie demografickej krízy, ktoré zasahuje dôsledkami všetkých obyvateľov EÚ.

(Having children negatively affects the employment of women: their participation in the labour market dropped by 11.4 percentage points on average in 2009. On the other hand, men in the same situation tend to work more (+8.5 p.p.). http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/employment_unemployment_lfs/data/database

Büchner, C.; Haan,P. Schmitt, C.; Spieß, K; Wrohlich, K. (2006). Wirkungsstudie Elterngeld, DIW EUROSTAT demographic projections baseline scenario „Ageing characterises the demographic perspectives of the European societies‟, Eurostat Statistics in Focus 72/2008 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-SF-08-072/EN/KS-SF-08-072-EN.PDF

Adersa, A (2004). Where are the babies? Labour market conditions and fertility in Europe. Chicago, University of Chicago. Population Research Centre.

European Commission (2005). Reconciliation of work and private life: A comparative review of thirty European countries. Directorate-General for Employment, Social Affairs and Equal Opportunities Unit G.1, available at http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=2488&langId=en ).

Korunu tomuto dáva postoj Europoslancov voči pripravovanému 20. výročiu Medzinárodného roku rodiny, ktorý by mal byť dôvodom na sústredenie sa na problémy súčasnej rodiny(viac http://social.un.org/index/Family/UNReportsandResolutions.aspx):

· odstraňovanie chudoby: konfrontácie rodiny proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu;

· plná zamestnanosť a slušná práca: zabezpečenie práce, rodiny rovnováhy;

· sociálna integrácia: podporiť sociálne začlenenie a medzigeneračnú solidaritu.

COFACE (ktorého členom je Klub mnohodetných rodín) iniciovalo združenie mimovládnych organizácií, ktoré sa snažia presadiť, aby bol prijatý v rámci Európskej únie rok 2014 za Európsky rok rovnováhy medzi zamestnaním a rodinným životom. Iniciatíva vznikla počas belgického predsedníctva EU. Aby bolo lepšie vidieť, ako ich tieto problémy zaujímajú, odporúčam pozrieť si počty poslancov z niektorých severských krajín.

MEP

Europoslanci

Podporilo

Rakúsko

19

3

Belgicko

22

7

Bulharsko

17

6

Cyprus

6

1

Česko

22

4

Dánsko

13

0

Estónsko

6

1

Fínsko

13

3

Francúzsko

74

14

Nemecko

99

15

Grécko

22

7

Maďarsko

22

13

Írsko

12

11

Taliansko

73

23

Lotyšsko

9

1

Litva

12

3

Luxembursko

6

2

Malta

6

3

Holandsko

26

2

Poľsko

51

9

Portugalsko

22

2

Rumunsko

33

6

Slovensko

13

3

Slovinsko

8

8

Španielsko

54

15

Švédsko

20

0

Spojené kráľovstvo

73

6

Spolu

753

168

Emancipácia je proces, ktorý prebieha v Európe pomerne dlhú dobu. Má niekoľko foriem, vrátane tzv. vulgárnych, ktoré prinášajú do pozitívneho procesu negatívne prvky.

Podobne otázky diskriminácie sa začali diskutovať dávnejšie. V prostredí Európy diskriminácia bola vnímaná ináč, ako napr. v Amerike. Samozrejme, že sú tu určité paralely a prelínanie.

Kým prví americkí politici podporovali tradičný rasistický systém otroctva, koniec občianskej vojny (v roku 1865) podnietil Kongres v roku 1866 k prijatiu zákonov týkajúcich sa občianskych práv - Civil Rights Act,  ktorý dal všetkým občanom - bez ohľadu na rasu - rovnaké práva. Čoskoro po prijatí štrnásteho dodatku Ústavy Spojených štátov amerických, ktorý zákonom zabezpečil poskytovanie rovnakého zaobchádzania pre všetkých amerických občanov

Počas storočia bojovníci za občianske práva pokračovali v zaručovaní a rozširovaní rovnoprávnosti. Viedlo to k vydaniu exekutívneho nariadenia prezidentom Johnom F. Kennedym a k vytvoreniu Komisie pre rovnocenné šance na zamestnanie, a nariadením, aby štátni zamestnanci "vykonávali pozitívnu diskrimináciu a zabezpečili, že uchádzači sú zamestnaní a so zamestnancami sa v zamestnaní jedná bez ohľadu na rasu, presvedčenie, farbu pleti a národnosť.” Tak sa zrodil koncept pozitívnej diskriminácie.

Klub mnohodetných rodín bol často obviňovaný, že chce aby členovia boli zvýhodňovaní z titulu, že máme deti (viac, ako je obvyklé). Dlhodobo našim cieľom je iba dosahovanie spravodlivosti (ktorá sa nedá dosiahnuť, ale dá sa k nej priblížiť).

Každé zvýhodnenie prináša súčasne potlačenie (znevýhodnenie) niekoho iného. Preto Klub mnohodetných rodín je asi jediná organizácia na Slovensku, ktorá má explicitne uvedené v stanovách, že pozitívnu diskrimináciu považuje za nesystémovú. Akékoľvek časté obviňovanie Klubu mnohodetných rodín, že žiada čosi na úkor niekoho iného je výsmechom snáh Klubu.

Klub mnohodetných rodín upozorňuje na nezaplatenú prácu, ktorú vykonávajú matky v domácnosti, či rodinní opatrovatelia o svojich starých a nevládnych rodičov.

Tiež upozorňuje na pretrvávajúcu chudobu najmä mladých rodín s deťmi a rodín s postihnutým členom a dôsledky tohto stavu, na feminizáciu chudoby. Rodina žije iba z jedného príjmu. Rozhodnutie mať dieťa je súčasne rozhodnutím žiť v chudobe. Možno aj tu je príčina súčasného nepriaznivého stavu.

Pozitívna diskriminácia je protiústavná. V máji 2004 bol na Slovensku prijatý tzv. antidiskriminačný zákon. Dňa 7. októbra 2005 rozhodol Ústavný súd SR, že vyrovnávacie opatrenie v prospech určitej rasy alebo etnika, o ktorom hovorí antidiskriminačný zákon, nie je v súlade s Ústavou SR.

Rozhodnutie Ústavného súdu SR je významné, pretože každého človeka musíme posudzovať podľa jeho osobných kvalít, schopností alebo sociálnej situácie. Schopnosť každého z nás presadiť sa nezávisí od toho, či je to muž alebo žena, ale od našich daností, od nás samých.

Každá ľudská bytosť je jedinečná a rovná vo svojej dôstojnosti a vo svojich právach s inými bez ohľadu na jej rasu alebo etnickú príslušnosť alebo pohlavie. Bolo by preto ponižujúce, ak by opatrenie pokladalo už samotný fakt príslušnosti (pohlavia) za istý hendikep.

Opatrenie presadzované komisárkou EÚ pre spravodlivosť a podpredsedníčkou EK pani Viviane Redingová žiaľ vyvoláva dojem, že určité skupiny nie sú schopné dosiahnuť úspech, resp. využívať svoje práva bez osobitnej ochrany, osobitného zvýhodnenia založeného na charakteristike, ktorá nemá žiadnu súvislosť s osobnou hodnotou každej ľudskej bytosti.

Pozitívna diskriminácia by tak nevyhnutne vysielala signál o podradenosti určitej skupiny, ktorá by sa za rovnakých šancí nevedela presadiť.

Rizikom pozitívnej diskriminácie je, že zvýhodnenie sa bude týkať celých skupín so snahou, že ľudia nie sú rovní v ľudskej dôstojnosti a vo svojich právach, ale aby boli rovnakí.

Akékoľvek násilné určovanie počtov, kvót a numerus clausus vedie k radikálnemu sťaženiu pozície Klubu mnohodetných rodín a ostatných organizácií pracujúcich so sociálne znevýhodnenými skupinami pri dosahovaní spravodlivosti. Teda akokoľvek dobre mienené opatrenia sú kontraproduktívne. Máme pocit, že umele vytvárame problémy, lebo nie sme schopní (ochotní?) riešiť zásadné otázky, od ktorých závisí naša spoločná budúcnosť. Jedným z nich je krutá demografická zima vedúca k všeobecnej chudobe. Jej prepuknutie v plnom rozsahu sa očakáva v priebehu jedného desaťročia!

Predpokladáme, že podobnú skúsenosť majú aj iní. Totiž už sa pripravuje ďalej – požiadavka, aby počet poslancov bol 50/50. Záverom možno konštatovať, to budeme prikazovať niekomu, aby kandidoval?

Stanislav Trnovec,

predseda Klubu mnohodetných rodín a viceprezident Eurocarers a viceprezident FEFAF, člen administratívneho výboru COFACE

 

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

SVET

O nezávislosti Katalánska nerozhodne referendum, ale ochota použiť násilie

Katalánsky boj za nezávislosť nebol nikdy násilný.

EKONOMIKA

Érsek sa rozhodol, bratislavské letisko chce dať do prenájmu

Minister predložil návrh na 30-ročnú koncesiu letiska.


Už ste čítali?